αποτελέσματα 9μήνου

Αύξηση της κερδοφορίας της κατά 85,9% σημείωσε κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους η Εθνική Ασφαλιστική με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 65,7 εκατ. ευρώ έναντι 35,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016.
ethniki1-min

Η συνολική παραγωγή της Εταιρίας κατά το 9μηνο του 2017, ανήλθε €449,1 εκ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 12,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην επιτυχημένη διάθεση του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», του οποίου η παραγωγή άγγιξε τα €68,2 εκ. το 9μηνο του 2017, υπερβαίνοντας το στόχο των €60,0 εκ. που είχε τεθεί.

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 19,7% και ανήλθαν σε €327,9 εκ. έναντι €273,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ενώ σε ό,τι αφορά τους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το 9μηνο του 2017 ανήλθαν σε €121,1 εκ. έναντι €126,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, μειωμένα κατά 4,4%, κυρίως λόγω του Κλάδου Πυρός και του Κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Σημειώνεται επίσης αύξηση της παραγωγής του Κλάδου Αυτοκινήτου κατά 4,0% σε €56,1 εκ. έναντι €54,0 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016, η οποία σηματοδοτεί την επαναφορά του εν λόγω κλάδου σε δυναμικά επεκτατική πορεία ως αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότερης τιμολόγησης και των επιτυχημένων προσπαθειών των δικτύων παραγωγής της Εταιρίας.

Η αύξηση της παραγωγής ήταν το επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας και των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων παραγωγής της Εταιρίας, με το δίκτυο Bancassurance να επιτυγχάνει αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 43,4% σε €127,5 εκ. έναντι €88,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, λόγω του προϊόντος «Εθνική Εφάπαξ».

Η επικέντρωση της Εταιρίας στην περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας, είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου 100% του δείκτη Φερεγγυότητας χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται πλέον στο 142% την 30.09.2017 έναντι 93% την 31.12.2016.

Η ιδιαίτερα θετική αυτή εξέλιξη προήλθε από την ενίσχυση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας κατά 24,6%. Με τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ την 30.09.2017 ανήλθε σε 217% έναντι 170% την 31.12.2016.

Παράλληλα με τις πολύ αξιόλογες οικονομικές επιδόσεις, η Εθνική Ασφαλιστική, συνεπής στον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό της, συνεχίζει εμπράκτως την κοινωνική της συνεισφορά, προβαίνοντας μεταξύ άλλων σε ενέργειες όπως η στήριξη του ιδρύματος Coeurs pour Tous Hellas, που αναλαμβάνει τα νοσήλια για τις απαιτούμενες επεμβάσεις άπορων και ανασφάλιστων παιδιών της Ελλάδας με συγγενή καρδιοπάθεια.

Πηγή: Εντυπωσιακά αποτελέσματα για την Εθνική Ασφαλιστική- Αύξηση κερδοφορίας 85,9% στο 9μηνο | iefimerida.gr

Advertisements

Α΄ εξάμηνο του 2017

Υπέρβαση του στόχου κερδοφορίας της κατέγραψε το Α΄ εξάμηνο του 2017 η Εθνική Ασφαλιστική (“η Εταιρεία”), με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε €47,8 εκ., αυξημένα κατά 53,0% συγκριτικά με το Α΄ εξάμηνο του 2016 (€31,2 εκ.).
948322

Σημαντική συμβολή στην αύξηση της κερδοφορίας είχε η μεταβίβαση στη United Bulgarian Bank (“UBB”) των συμμετοχών της Εταιρείας στη Βουλγαρία, UBB Metlife Insurance Company AD και UBB Insurance Broker AD, στο πλαίσιο της πώλησης από την Εθνική Τράπεζα της συμμετοχής της στην UBB προς τη βελγική τράπεζα KBC. Τα κέρδη προ φόρων από τη μεταβίβαση των ως άνω συμμετοχών ανήλθαν σε €9,4 εκ., επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της Εταιρείας να ασκεί κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες.

Tα κέρδη προ φόρων της Εθνικής Ασφαλιστικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη το παραπάνω όφελος, ανήλθαν σε €38,4 εκ., αυξημένα τόσο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όσο και σε σχέση με το στόχο των €37,1 εκ. του επιχειρησιακού σχεδίου της.

Η συνεχιζόμενη υγιής κερδοφορία, σε συνδυασμό με τις θετικές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Εταιρείας και ειδικά των ομολόγων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, συνέβαλαν στη θεαματική βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, ο οποίος κατά την 30.06.2017 ανήλθε σε 208% (31.12.2016: 170%). Χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας ανήλθε σε 128% (31.12.2016: 86%).

Επιπλέον της αύξησης της κερδοφορίας και της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της (Φερεγγυότητα ΙΙ), η Εταιρεία κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 σημείωσε και άνοδο κατά 15,6%, της παραγωγής, η οποία συνολικά ανήλθε σε €306,5 εκ. (Α΄ εξάμηνο 2016: €265,2 εκ.).

Ειδικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 30,0% σε €223,4 εκ. (Α΄ εξάμηνο 2016: €171,9 εκ.), ενισχυμένα κυρίως λόγω του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +» αλλά και των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων πρόσκτησης εργασιών της Εταιρίας.

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €83,1 εκ. (Α΄ εξάμηνο 2016: €93,3 εκ.), με τη μείωση κατά 10,9% να αποδίδεται στη μείωση του μέσου ασφαλίστρου κυρίως των κλάδων Αυτοκινήτου και Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Οι θετικές επιδόσεις καταδεικνύουν την προσήλωση του προσωπικού και των συνεργατών της Εταιρίας στη διαρκή παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους και στην επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, η οποία παραμένει ανεπηρέαστη και ανεξάρτητη από τις διαδικασίες αλλαγής του βασικού μετόχου της Εταιρείας.

Παράλληλα με τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, η Εταιρεία συνεχίζει εμπράκτως την κοινωνική συνεισφορά της, ενισχύοντας οικονομικά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως ο “Coeurs pour Τous Hellas”, ο οποίος αναλαμβάνει τα νοσήλια για άπορα και ανασφάλιστα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια και παρέχοντας συνεχή στήριξη στον πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, η Εθνική Ασφαλιστική ανέλαβε τη χορηγία μιας πραγματικά ιστορικής συναυλίας αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη», τιμώντας με τον τρόπο αυτό έναν από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες.

ετήσιες βραβεύσεις του παραγωγικού δικτύου

Στο  Golf Club της Γλυφάδας, σε μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση με φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 9 Ιουνίου οι ετήσιες βραβεύσεις του παραγωγικού δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Σύσσωμη η Διοίκηση δεν έπαψε κατά τη διάρκεια της βραδιάς να τιμά, να αναγνωρίζει και να ευχαριστεί  το δυναμικό των πωλήσεων που για άλλη μια χρονιά, διαφορετική από τις προηγούμενες και σίγουρα χρονιά-ορόσημο για την 100ετή πορεία της εταιρείας, κατάφερε να σταθεί στο ύψος του και να παραδώσει ακέραια αποτελέσματα, διατηρώντας την στην πρώτη θέση της αγοράς.
Την δική τους χαρούμενη νότα στην εύλογα, ελαφρώς επηρεασμένη από τις εν αναμονή εξελίξεις ατμόσφαιρα, έδωσαν οι γοητευτικοί παρουσιαστές Μπέττυ Μαγγίρα και Γιώργος Χρυσοστόμου.

Πρώτος στο βήμα ανέβηκε ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Παναγιώτης Θωμόπουλος. Όταν ήμουν στο Δ.Σ. της Eurobank, είπε, και αξιολογούσαμε την πορεία της Eurolife και θέλαμε να δούμε τι κάνει ο ανταγωνισμός, μόνο την Εθνική Ασφαλιστική κοιτούσαμε.  Γιατί ήταν ο ηγέτης και το καλό παράδειγμα, αυτός που πάντα κοιτούσαμε να δούμε τι έχει κάνει. Τώρα βέβαια το ενδιαφέρον σας είναι τι θα γίνει στο μέλλον, συνέχισε, απευθυνόμενος στο κοινό και προσθέτοντας: «Μπορώ να σας πω, ότι η Εθνική Τράπεζα με την Εθνική Ασφαλιστική δεν παίρνει διαζύγιο. Κρατάμε και θα κρατήσουμε τους δεσμούς μας. Το 25% το οποίο θα έχουμε, για εμάς, για την Εθνική Τράπεζα, είναι δεσμός που δεν θα σπάσει, μετά από 100 + χρόνια στενής συνεργασίας. Αυτό το γνωρίζουν και αυτοί που θα πάρουν την Εθνική – και όλοι ξέρουμε προς τα που προχωράει –  είπε.

«Είστε άξιοι γιατί μέσα σε ένα περιβάλλον επιβαρυμένο όχι μόνο με τις αντικειμενικές δυσκολίες της οκταετούς ύφεσης, αλλά επιβαρυμένο και από την διαδικασία πώλησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λειτουργήσατε με έμπνευση και επαγγελματισμό» είπε παίρνοντας το λόγο αμέσως μετά ο Πρόεδρος της εταιρείας Χριστόφορος Σαρδελής.  «Και ως προς τον ανταγωνισμό και ως προς την διαχείριση των πελατών σας». Σε μια περίοδο που κάθε άλλο παραγωγικό δίκτυο θα περιοριζόταν στα απολύτως απαραίτητα, το δίκτυο της Εθνικής αλλά και η Διοίκηση συνέχισαν να παράγουν, να προσφέρουν και να δημιουργούν, τόνισε, πετυχαίνοντας και φέτος να αποδείξουν ότι η Εθνική είναι η ηγέτιδα δύναμη στα ασφαλιστικά δρώμενα.

Εδώ και πέντε χρόνια άλλωστε, συνέχισε, η Εθνική έχει αποδείξει ότι πατάει πολύ γερά στα πόδια της και ότι η πορεία και η πρωτοκαθεδρία της δεν εξαρτώνται από τα μεγέθη της μητρικής. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα με εξαιρετικά αποτελέσματα, είπε.

Κατά τα άλλα ο κ. Σαρδελής αναφέρθηκε και στο πλούσιο κοινωνικό έργο και παρουσία της εταιρείας την περασμένη χρονιά, υπενθυμίζοντας και την κίνηση εξαγοράς του χαρτοφυλακίου ζωής της International Life, πράξη που αποδεικνύει ότι η Εθνική είναι πυλώνας σταθερότητας στην ελληνική ιδιωτική ασφάλιση.

«Μπράβο σας. Μπράβο για τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο λειτούργησε και η Διοίκηση και τα Δίκτυα, όλους τους προηγούμενους μήνες που κυοφορούνταν η είδηση της πώλησης, μια τόσο σημαντική είδηση. Η τάξη και η ευταξία  που επικράτησε την περασμένη χρονιά, δείχνει επαγγελατισμό, ωριμότητα και αυτοπεποίθηση. Είστε το σήμερα και το αύριο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι πρεσβευτές του οράματος όλων μας». Χριστόφορος Σαρδελής, Πρόεδρος Δ.Σ. Εθνικής Ασφαλιστικής, Golf Club, 9/6/17

Χωρίς καμία αναφορά στην διαδικασία πώλησης (ίσως όχι τυχαία), αλλά σε κλίμα συνέχειας και «business as usual», κινήθηκαν οι ομιλίες του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Σταύρου Κωνσταντά και του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων Γιώργου Ζαφείρη. Σε τόνο ενθάρρυνσης και επιβράβευσης, οι δυό τους εξήραν το ήθος, την αφοσίωση, την συνέπεια και τις επιτυχίες των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εταιρείας.

Ήξερα ότι είστε πολλοί, δεν περίμενα όμως ότι θα ήσασταν τόσοι πολλοί, είπε στην αρχή της βραδιάς ο Παναγιώτης Θωμόπουλος, αντικρύζοντας τους παρευρισκόμενους. Και είναι αλήθεια. Το δίκτυο αλλά και οι εργαζόμενοι της Εθνικής είναι πολλοί, είναι παραγωγικοί και έχουν αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνουν και πολλά από αλλαγές ηγεσίας που συχνά στην στην συγκεκριμένη εταιρεία θύμιζαν «μουσικές καρέκλες» – ας μας επιτραπεί η υπερβολή προς χάριν του επιχειρήματος. Μπορεί τώρα η εταιρεία να βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής στην ιστορία της, όμως αυτό δεν σημαίνει άλλωστε ότι η ιστορία αυτή δεν θα συνεχιστεί και δεν θα συνεχιστεί επάξια.

Η καρδιά ενός οργανισμού, λένε οι γιατροί, σταματά όταν σταματήσει να κυκλοφορεί το αίμα στις φλέβες του. Όσο λοιπόν το αίμα της Εθνικής Ασφαλιστικής συνεχίζει να κυλά, όσο δηλαδή οι άνθρωποί της συνεχίζουν να κυκλοφορούν, να προάγουν και να παράγουν, τότε η καρδιά της, θα συνεχίσει να χτυπά αιώνια.

Αποζημιώσεις: αδιάψευστος μάρτυρας της κοινωνικής προσφοράς της ιδιωτικής ασφάλισης

Αποζημιώσεις: αδιάψευστος μάρτυρας της κοινωνικής προσφοράς της ιδιωτικής ασφάλισης

1,7 δισεκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν ως αποζημιώσεις των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας το 2016, όπως προκύπτει από την έρευνα που διενήργησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος  μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της (δείτε εδώ). Τα €1,3 δισ. αντιστοιχούν σε ατομικές ασφαλίσεις και τα €388,2 εκατ. σε ομαδικές.

Το ποσό αυτό αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της κοινωνικής προσφοράς της ιδιωτικής ασφάλισης, καθότι αποδόθηκε σε όλους εκείνους που επέλεξαν να ασφαλιστούν ιδιωτικά, προκειμένου είτε να έχουν αξιοπρεπή περίθαλψη στην ασθένειά τους, είτε να εξασφαλίσουν ένα επιπλέον σταθερό εισόδημα την περίοδο της συνταξιοδότησής τους, είτε να διασφαλίσουν την οικογένειά τους μετά από μια δική τους ανικανότητα προς εργασία ή απώλεια ζωής, κ.ο.κ. Αποδόθηκε, επίσης, σε εκείνους τους εργαζόμενους που οι εργοδότες τους επέλεξαν να τους προσφέρουν πρόσθετες παροχές, μέσω προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης.

Στις Ατομικές Ασφαλίσεις, το συνολικό ποσό του €1,3 δισ. επιμερίζεται ως εξής ανά τύπο ασφάλισης και αιτία καταβολής:

  • €293,2 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις προγραμμάτων επιβίωσης, θανάτου, μικτές κ.λπ., εκ των οποίων τα €101,3 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €177 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και τα €15 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €179,3 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις προγραμμάτων προσόδων (εφάπαξ), εκ των οποίων τα €35,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €140,7 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και τα €2,7 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €354,3 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις προγραμμάτων υγείας (νοσοκομειακά προγράμματα και λοιπές καλύψεις), που καταβλήθηκαν στο σύνολό τους λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €469,4 εκατ. αφορούσαν ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, εκ των οποίων τα €127,4 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €337,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και τα €4,1 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €4,5 εκατ., τέλος, καταβλήθηκαν το 2016 για συντάξεις (ατομικές ασφαλίσεις), με το πλήθος αυτών να ανέρχεται σε 5.550.

Αντίστοιχα, στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, το συνολικό ποσό των €388,2 εκατ. επιμερίζεται ως εξής ανά τύπο ασφάλισης και αιτία καταβολής:

  • €74,3 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις ασφαλίσεων δανειοληπτών (Credit Life), εκ των οποίων τα €22,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €16,8 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και τα €34,6 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €165,9 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις ομαδικών ασφαλίσεων εργαζομένων (Group Life) και καταβλήθηκαν στο σύνολό τους λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. Από το συνολικό αυτό ποσό, τα €28,8 εκατ. αφορούσαν ασφάλιση Ζωής, τα €121 εκατ. αφορούσαν συμπληρωματικές ασφαλίσεις (Group Medical) και τα €16 εκατ. επίσης συμπληρωματικές ασφαλίσεις (Group Accident & Health).
  • €130 ήταν οι αποζημιώσεις ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, εκ των οποίων τα €99,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €28,2 ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και €1,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €17,9 εκατ., τέλος, καταβλήθηκαν για συντάξεις (ομαδικές ασφαλίσεις), με το πλήθος τους να ανέρχεται σε 2.384.

Τα παραπάνω ποσά των καταβληθεισών αποζημιώσεων είναι η έμπρακτη απόδειξη της ανταπόκρισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στις ανάγκες των ασφαλισμένων, που έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι παροχές του Συστήματος Δημόσιας Υγείας και Σύνταξης δεν επαρκούν και που είχαν την πρόνοια να αναζητήσουν τις λύσεις που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση και να συνάψουν, άλλοι από το περίσσευμα και άλλοι από το υστέρημά τους, ασφαλιστήρια συμβόλαια.

H Εθνική παραμένει εύρωστη και εδραιώνει την ηγετική της θέση.

Για την Εθνική Ασφαλιστική, το 2016 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο στην αδιάλειπτη παρουσία της στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Συνεχίζοντας μια επιτυχημένη πορεία ετών και παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει ισχυρή και εύρωστη, ισχυροποιεί και εδραιώνει την ηγετική της θέση, αποτελώντας σημείο αναφοράς και αξιοπιστίας τόσο για τους ασφαλισμένους της όσο και για το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Ασφαλιστική, διατήρησε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και παραγωγικών αποτελεσμάτων, παρουσιάζοντας για το έτος 2016 κέρδη προ φόρων ύψους €57,7 εκ. ενώ η συνολική παραγωγή διαμορφώθηκε σε €577,7 εκ. Παράλληλα, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου (Solvency II) και στοχεύοντας στη βέλτιστη θωράκισή της, καθώς και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της, αύξησε τα τεχνικά αποθέματα επάρκειας του Κλάδου Ζωής κατά €45,4 εκ. για το 2016.

Η θετική πορεία των παραγωγικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας συνεχίστηκε και κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας συνολική αύξηση που άγγιξε το 18%. Συγκεκριμένα, η παραγωγή ανήλθε σε 150,6 εκ. έναντι 127,6 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αναλυτικότερα, ο Κλάδος Ατομικών Ζωής παρουσίασε αύξηση ύψους 36,25% καταγράφοντας παραγωγή 96,96 εκ., ενώ ο Κλάδος Ομαδικών Ζωής παρουσίασε αύξηση ύψους 2,6%, καταγράφοντας παραγωγή 18,05 εκ.. Το Α’ τρίμηνο του 2017 έκλεισε με τους Κλάδους Αυτοκινήτου, Πυρός και τους Λοιπούς Γενικούς Κλάδους με παραγωγικά αποτελέσματα που άγγιξαν τα 15,02 εκ., 15,13 εκ. και 5,39 εκ. αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως για το εν λόγω διάστημα η παραγωγή του καναλιού Bancassurance διαμορφώθηκε σε 40,64 εκ., καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 113%. Η εντυπωσιακή αυτή μεταβολή οφείλεται στο λανσάρισμα του νέου προγράμματος Εφάπαξ ΕΘΝΙΚΗΣ+, γεγονός που ενίσχυσε ιδιαίτερα και την θετική μεταβολή των παραγωγικών αποτελεσμάτων που σημείωσε ο Κλάδος Ατομικών Ζωής συνολικά.

Επιπροσθέτως, ως αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και εντατικής προσπάθειας της Διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής για περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Εταιρίας, τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, αυξήθηκαν κατά 14,6% σε σχέση με το 2015 και ανήλθαν σε €571,6 εκ., βελτιώνοντας τον δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ σε 169%, με χρήση μεταβατικών μέτρων.

Τα μεγέθη αυτά διασφαλίζουν την ικανότητα της Εθνικής Ασφαλιστικής να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών της και στις προκλήσεις της αγοράς. Επίσης, αποδεικνύουν πως η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης της χώρας, προσδίδοντας της μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αίσθηση ευθύνης που της επιτρέπει να δρα δυναμικά, όπως στην περίπτωση ανάληψης μέρους του χαρτοφυλακίου της International Life.

Πρωταρχικός στόχος της Εθνικής Ασφαλιστικής θα αποτελεί πάντα η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων αιχμής που θα καλύπτουν τις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ασφαλιστικές ανάγκες της οικογένειας, του ελεύθερου επαγγελματία, του επιχειρηματία και κατ’ επέκταση, η ενίσχυση και ενεργή στήριξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Το πρωτοποριακό και εξαιρετικά επιτυχημένο brand προϊόντων Full προσφέρει στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη που έχουν ανάγκη, στοχεύοντας εξίσου στην ποιοτική και πληρέστερη εξυπηρέτησή τους, πάντα με την υποστήριξη των πολύτιμων παραγωγικών δικτύων της, με το δίκτυο συνεργατών Agency της Εταιρίας να πρωτοστατεί.

Κατά την μακρόχρονη διαδρομή της, η Εθνική Ασφαλιστική, με ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης και διάθεση ανταπόδοσης στο κοινωνικό σύνολο, στηρίζει συστηματικά τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Το 2016, η Εθνική Ασφαλιστική συμμετείχε, στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Act4Greece, για την ανακούφιση των προσφύγων, των κοινωνικά ευπαθών ομάδων της χώρας μας, την ανάδειξη της ιστορίας μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και μιας σειράς άλλων μεμονωμένων δράσεων.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τον άνθρωπο, η Εθνική Ασφαλιστική ανέλαβε το ρόλο του Μεγάλου Χορηγού στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Νο Finish Line Αthens » που διεξήχθη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τον Απρίλιο 2017, για την υποστήριξη των προγραμμάτων του «Μαζί για το Παιδί», στηρίζοντας τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη.